Bijscholing rijinstructeurs

Rij-instructeurs zijn verplicht binnen de 5 jaar waarin hun bevoegdheidspas geldig is bijscholingen te volgen om in het bezit te kunnen blijven van de rijinstructie bevoegdheid. De voormalige applicatietoets is in juni 2009 vervangen door verplichte bijscholingen rijinstructeurs.

Is uw WRM pas korter dan 5 jaar verlopen dan komt u in aanmerking voor het herintreders traject. Vanaf 1 april 2020 zijn er een aantal veranderingen in uw verplichte theoretische en praktische bijscholing, kijk hier voor verdere informatie over het herintreders traject

Huidige regeling bijscholing rij-instructeurs.

De bijscholingsverplichting bestaat uit het volgen van 3 verschillende theorie-bijscholingsdagen en 2 praktijk-bijscholingen. Indien alle verplichte bijscholingen zijn gevolgd ontvangt men kort voor de verloopdatum van de huidige bevoegdheidspas een nieuwe bevoegdheidspas welke in gaat op de verloopdatum van de vorige. Men is dan weer 5 jaar langer bevoegd om als rij-instructeur/trice te mogen werken.

Er zijn aan de theorie-bijscholingsdagen geen examens verbonden maar er is wel een strenge aanwezigheidsplicht indien men zich voor een cursusdag heeft aangemeld! Steeksproefgewijs worden de vooraf aangemelde cursusdagen bijscholing rijinstructeur bezocht door een controleur van Innovam.

Uitgangspunt is dat u de bijscholingen niet volgt omdat het verplicht is maar dat u uw kennis opfrist en uitbreidt waardoor een gedegen rijopleiding in de toekomst is gegarandeerd. Het docententeam van SAN Verkeersopleidingen zorgt voor een prettige opleiding en heeft inmiddels fijne reacties ontvangen van cursisten die inmiddels bijscholingen voor rij-instructeurs bij SAN Verkeersopleidingen hebben gevolgd!

Bijscholing

Theorie bijscholing

U mag zelf bepalen welke theoretische bijscholingscursus u gaat volgen. De opzet van deze wet is immers dat u uw kennis verrijkt en daarbij cursussen volgt die het beste bij u passen, dus naar eigen keuze. IBKI keurt regelmatig bestaande en nieuwe cursussen. Regelmatig komen er nieuwe cursussen bij en vervallen er ook weer cursussen die al langer werden gegeven of die niet meer voldoen.

Zie het cursusoverzicht links op deze pagina. Belangrijk advies: volg zo spoedig mogelijk uw eerste bijscholing rijinstructeur. Zo loopt u niet het risico uw rijinstructie-bevoegdheid te verliezen als u te laat bent en er geen plaats meer voor u zou zijn.

LET OP dat u niet 2 keer dezelfde bijscholingscursus volgt! U bent hier zelf verantwoordelijk voor

Praktijk bijscholing

De verplichte praktijk bijscholing rij-instructeur van IBKI, IBKI noemt dit de “Praktijkbegeleiding”.

De praktijkbegeleiding  wordt uitgevoerd door IBKI. Dit gebeurt tijdens door u aan uw leerlingen gegeven rijles(sen) op een met u overeengekomen dag en tijdstip. Het is belangrijk om u hier goed op voor te bereiden. Indien je zakt voor je eerste praktijkbegeleiding heb je twee keer de mogelijkheid om een herexamen te doen. Indien je  voor het derde examen zakt, moet je het educatief traject volgen. 

Tijdens de praktijkbegeleiding geef u les aan een echte CBR leerling. U mag dus niet op examen gaan met een leerling die zijn rijbewijs al heeft voor de betreffende categorie. Tevens mag u niet op examen gaan met een leerling die zijn TTT of CBR examen al  heeft gedaan.
Houdt er rekening dat de leerling beschikt over een voldoende voertuigbeheersing moet beschikken.

Het lesonderwerp, dat u  geeft tijdens de praktijkbegeleiding, moet een nieuw aan te leren lesonderwerp zijn. De leerling mag de les dus nog niet eerder gehad hebben. Tevens dient de les aan te sluiten bij het werkelijke aanvangsniveau van de leerling. Bij de controle aanvangsniveau beoordeelt de examinator het aanvangsniveau  van de leerling. Als het aanvangsniveau  niet aansluit bij de instructiekaart of het lesdoel, kan de examinator in overleg met u een ander lesonderwerp kiezen. Het advies van  IBKI examinator is hierbij leidend.

 

Een geslaagde opleiding A,C,D of T telt als een praktische bijscholing


Indien je slaagt voor de opleiding A,C,D of T rijinstructeur telt dat mee als een praktische bijscholing. Dit geldt niet als je slaagt voor de opleiding rijinstructeur aanhangwagen BE of CE.

U kunt de praktijkbegeleiding zelf boeken bij het IBKI, maar ook wij kunnen dit doen voor u.

Tijdsduur: 150 minuten.

Goed voorbereid op de praktijkbijscholing door de “SAN praktijktraining”:

Volg onze speciale training voor de praktijkbijscholing om u goed voor te bereiden op de praktijkbijscholing rij-instructeur. De SAN praktijktraining is niet verplicht maar wél een absolute aanrader. Onze docenten hebben ruime ervaring en hebben regelmatig overleg met Innovam praktijkbegeleiders.

Zij zijn aanwezig tijdens Innovam bijeenkomsten voor docenten en examinatoren, waarbij van gedachten wordt gewisseld en instructies worden gegeven over de wijze waarop de IBKI normen worden gehanteerd bij de IBKI praktijkbijscholing voor rijinstructeurs.

Wij hebben speciale trainingen ontwikkeld om u goed voor te kunnen bereiden op de praktijkbijscholing voor rijinstructeurs:

Dagdeel praktijktraining
trainingsblok van 3 uur

2 Dagdelen praktijktraining
2 trainingsblokken van 3 uur met een pauze