Bijscholing rijinstructeurs

Rij-instructeurs zijn verplicht binnen de 5 jaar waarin hun bevoegdheidspas geldig is bijscholingen te volgen om in het bezit te kunnen blijven van de rijinstructie bevoegdheid. De voormalige applicatietoets is in juni 2009 vervangen door verplichte bijscholingen rijinstructeurs.

Is uw WRM pas korter dan 5 jaar verlopen dan komt u in aanmerking voor het herintreders traject, kijk hier voor verdere informatie over het herintreders traject

Huidige regeling bijscholing rij-instructeurs.

De bijscholingsverplichting bestaat uit het volgen van 3 verschillende theorie-bijscholingsdagen en 2 praktijk-bijscholingen. Indien alle verplichte bijscholingen zijn gevolgd ontvangt men kort voor de verloopdatum van de huidige bevoegdheidspas een nieuwe bevoegdheidspas welke in gaat op de verloopdatum van de vorige. Men is dan weer 5 jaar langer bevoegd om als rij-instructeur/trice te mogen werken.

Er zijn aan de theorie-bijscholingsdagen geen examens verbonden maar er is wel een strenge aanwezigheidsplicht indien men zich voor een cursusdag heeft aangemeld! Steeksproefgewijs worden de vooraf aangemelde cursusdagen bijscholing rijinstructeur bezocht door een controleur van Innovam.

Uitgangspunt is dat u de bijscholingen niet volgt omdat het verplicht is maar dat u uw kennis opfrist en uitbreidt waardoor een gedegen rijopleiding in de toekomst is gegarandeerd. Het docententeam van SAN Verkeersopleidingen zorgt voor een prettige opleiding en heeft inmiddels fijne reacties ontvangen van cursisten die inmiddels bijscholingen voor rij-instructeurs bij SAN Verkeersopleidingen hebben gevolgd!

Bijscholing

Theorie bijscholing

U mag zelf bepalen welke theoretische bijscholingscursus u gaat volgen. De opzet van deze wet is immers dat u uw kennis verrijkt en daarbij cursussen volgt die het beste bij u passen, dus naar eigen keuze. IBKI keurt regelmatig bestaande en nieuwe cursussen. Regelmatig komen er nieuwe cursussen bij en vervallen er ook weer cursussen die al langer werden gegeven of die niet meer voldoen.

Zie het cursusoverzicht links op deze pagina. Belangrijk advies: volg zo spoedig mogelijk uw eerste bijscholing rijinstructeur. Zo loopt u niet het risico uw rijinstructie-bevoegdheid te verliezen als u te laat bent en er geen plaats meer voor u zou zijn.

LET OP dat u niet 2 keer dezelfde bijscholingscursus volgt! U bent hier zelf verantwoordelijk voor

Praktijk bijscholing

De verplichte praktijkbijscholing rij-instructeur van IBKI. IBKI noemt dit de “Praktijkbegeleiding”.

De praktijkbijscholing wordt uitgevoerd door IBKI. Dit gebeurt tijdens door u aan uw leerlingen gegeven rijles(sen) op een met u overeengekomen dag en tijdstip. Het is belangrijk om u hier goed op voor te bereiden. U kunt uw rijlesbevoegdheid kwijtraken als uw bijscholing als onvoldoende wordt beoordeeld. Een afspraak voor uw IBKI “Praktijkbegeleiding” maakt u zelf via Mijn IBKI met IBKI. Als er geen geschikte datum of locatie beschikbaar is, kunt u het formulier ‘Aanmelden voor de praktijkbegeleiding’ invullen, printen en per post zenden aan: IBKI, Afdeling WRM, Postbus 2360, 3430 DV Nieuwegein.

De IBKI praktijkbegeleiding is verplicht en kost € 210,00 per bijscholing. Tijdsduur: 150 minuten.

Goed voorbereid op de praktijkbijscholing door de “SAN praktijktraining”:

Volg onze speciale training voor de praktijkbijscholing om u goed voor te bereiden op de praktijkbijscholing rij-instructeur. De SAN praktijktraining is niet verplicht maar wél een absolute aanrader. Onze docenten hebben ruime ervaring en hebben regelmatig overleg met Innovam praktijkbegeleiders.

Zij zijn aanwezig tijdens Innovam bijeenkomsten voor docenten en examinatoren, waarbij van gedachten wordt gewisseld en instructies worden gegeven over de wijze waarop de IBKI normen worden gehanteerd bij de IBKI praktijkbijscholing voor rijinstructeurs.

Wij hebben speciale trainingen ontwikkeld om u goed voor te kunnen bereiden op de praktijkbijscholing voor rijinstructeurs:

Dagdeel praktijktraining
trainingsblok van 3 uur

2 Dagdelen praktijktraining
2 trainingsblokken van 3 uur met een pauze