Bijscholing rijinstructeurs

Rij-instructeurs zijn verplicht binnen de 5 jaar waarin hun bevoegdheidspas geldig is bijscholingen te volgen om in het bezit te kunnen blijven van de rijinstructiebevoegdheid. De voormalige applicatietoets is in juni 2009 vervangen door verplichte bijscholingen rijinstructeurs.

Is uw WRM-pas korter dan 5 jaar verlopen dan komt u in aanmerking voor het herintrederstraject. Vanaf 1 april 2020 zijn er een aantal veranderingen in uw verplichte theoretische en praktische bijscholing, klik hier voor verdere informatie over het herintrederstraject

Huidige regeling bijscholing rijinstructeurs.

De bijscholingsverplichting bestaat uit het volgen van 3 verschillende theoretische bijscholingsdagen en 1 praktische bijscholing. Indien alle verplichte bijscholingen zijn gevolgd ontvangt u kort voor de verloopdatum van de huidige bevoegdheidspas een nieuwe bevoegdheidspas welke ingaat op de verloopdatum van de vorige. Hiervoor dient u tevens een VOG in te sturen naar het IBKI; deze VOG mag op het moment van verlopen van de bevoegdheidspas niet ouder zijn dan 6 maanden.

Klik hier voor het aanvragen van de VOG bij het IBKI

Er zijn aan de theoretische bijscholingsdagen geen examens verbonden, maar er is wel een strenge aanwezigheidsplicht indien u zich voor een cursusdag heeft aangemeld! Steekproefsgewijs worden de vooraf aangemelde cursusdagen voor de bijscholing rijinstructeur bezocht door een controleur van het IBKI.

Uitgangspunt is dat u de bijscholingen niet volgt omdat het verplicht is, maar dat u uw kennis opfrist en uitbreidt waardoor een gedegen rijopleiding in de toekomst is gegarandeerd. Het docententeam van SAN Verkeersopleidingen zorgt voor een prettige opleiding en heeft al vele fijne reacties ontvangen van cursisten die inmiddels bijscholingen voor rij-instructeurs bij SAN Verkeersopleidingen hebben gevolgd!

Bijscholing

Theoretische bijscholing

U mag zelf bepalen welke theoretische bijscholingscursus u gaat volgen. De opzet van deze wet is immers dat u uw kennis verrijkt en daarbij cursussen volgt die het beste bij u passen, dus naar eigen keuze. IBKI keurt geregeld bestaande en nieuwe cursussen. Regelmatig komen er nieuwe cursussen bij en vervallen er ook weer cursussen die al langer werden gegeven of die niet meer voldoen.

Zie het cursusoverzicht onderaan deze pagina. Belangrijk advies: volgt u zo spoedig mogelijk uw eerste bijscholing rijinstructeur. Zo loopt u niet het risico uw rijinstructiebevoegdheid te verliezen als u te laat bent en er geen plaats meer voor u zou zijn.

LET OP dat u niet 2 keer dezelfde bijscholingscursus volgt! U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Verder is het verplicht 1 keer bijscholing bij te wonen over wetgeving.

Praktische bijscholing

De verplichte praktische bijscholing rij-instructeur van het IBKI, IBKI noemt dit de “Praktijkbegeleiding”.

De praktijkbegeleiding wordt uitgevoerd door het IBKI. Dit gebeurt tijdens een door u aan uw leerling gegeven rijles op een met u overeengekomen dag en tijdstip. Het is belangrijk om u hier goed op voor te bereiden. Indien u zakt voor uw eerste praktijkbegeleiding heeft u twee keer de mogelijkheid om een herexamen te doen. Indien u  voor het derde examen zakt, moet u het educatief traject volgen. 

Tijdens de praktijkbegeleiding geeft u les aan een echte CBR leerling. U mag dus niet op examen gaan met een leerling die zijn rijbewijs al heeft voor de betreffende categorie. Tevens mag u niet op examen gaan met een leerling die zijn TTT of CBR examen al  heeft gedaan.
Houdt u er rekening mee dat de leerling over een voldoende voertuigbeheersing moet beschikken.

Het lesonderwerp dat u  geeft tijdens de praktijkbegeleiding, moet een nieuw aan te leren lesonderwerp zijn. De leerling mag de les dus nog niet eerder gehad hebben. Tevens dient de les aan te sluiten bij het werkelijke aanvangsniveau van de leerling. Bij de controle aanvangsniveau beoordeelt de examinator het aanvangsniveau  van de leerling. Als het aanvangsniveau niet aansluit bij de instructiekaart of het lesdoel, kan de examinator in overleg met u een ander lesonderwerp kiezen. Het advies van de IBKI-examinator is hierbij leidend.

 

Een geslaagde opleiding A, C, D of T telt als een praktische bijscholing


Indien u slaagt voor de opleiding A, C, D of T rijinstructeur telt dat mee als een praktische bijscholing. Dit geldt niet als u slaagt voor de opleiding rijinstructeur aanhangwagen BE of CE.

U kunt de praktijkbegeleiding zelf boeken bij het IBKI, maar ook wij kunnen dit doen voor u.

Tijdsduur: 150 minuten.

Goed voorbereid op de praktijkbijscholing door de “SAN praktijktraining”:

Volg onze speciale training voor de praktische bijscholing om u goed voor te bereiden op de praktijkbegeleiding rij-instructeur. De SAN praktijktraining is niet verplicht, maar wél een absolute aanrader. Onze docenten hebben ruime ervaring en hebben regelmatig overleg met  IBKI-praktijkbegeleiders.

Zij zijn aanwezig tijdens IBKI-bijeenkomsten voor docenten en examinatoren, waarbij van gedachten wordt gewisseld en instructies worden gegeven over de wijze waarop de IBKI-normen worden gehanteerd bij de IBKI praktijkbegeleiding voor rijinstructeurs.

Wij hebben speciale trainingen ontwikkeld om u goed voor te kunnen bereiden op deze praktijkbegeleiding voor rijinstructeurs:

Dagdeel praktijktraining
trainingsblok van 3 uur

2 Dagdelen praktijktraining
2 trainingsblokken van 3 uur met een pauze