IBKI

Werkwijze VOG

22 december 2017

Het nieuwsbericht over de toekomstige verplichting voor rijinstructeurs om een VOG te overleggen, leidde van verschillende kanten tot vragen. In dit bericht de stand van zaken.

Het is belangrijk om te bedenken dat de VOG pas verplicht wordt met de wijziging van de WRM. De exacte datum is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk niet eerder dan 1 januari 2019 zijn. Tot die datum is een VOG nog niet verplicht.

De VOG-verplichting betekent dat mensen die rijinstructeur willen worden of willen blijven een VOG moeten overleggen. Mensen die rijinstructeur willen worden, moeten vóór het boeken van het eerste examen een VOG opsturen. De VOG wordt dus een toelatingseis tot de examens. Rijinstructeurs die hun lesbevoegdheid willen verlengen, moeten voor het einde van hun bevoegdheid een nieuwe VOG opsturen. Een VOG mag nooit ouder zijn dan 6 maanden.

IBKI zal het online aanvragen van een VOG faciliteren. Dat betekent dat een rijinstructeur daarvoor niet apart naar de gemeente hoeft te gaan, maar terecht kan op de IBKI website. De VOG-aanvragen worden behandeld door Justis – onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis stuurt de VOG per post aan de rijinstructeur. De rijinstructeur moet de VOG vervolgens opsturen aan IBKI. Helaas biedt Justis nog geen koppeling aan met Mijn IBKI. De rijinstructeur dient er wel rekening mee te houden dat het een paar weken kan duren voor een VOG wordt afgegeven. In de meeste gevallen gaat het snel, soms is nader onderzoek door Justis nodig.

Hoewel het regelen van de online-aanvraag tijd kost, zal IBKI hiervoor geen kosten in rekening brengen. Het tarief van Justis voor de digitale aanvraag van een VOG is € 33,85 (€ 7,50 lager dan via de gemeente) en wordt door de rijinstructeur via iDEAL betaald aan Justis.

Het staat rijinstructeurs vrij om de VOG zelf te regelen. Daarvoor zijn er twee aandachtspunten:

  1. Zelf digitaal aanvragen is niet mogelijk en de kosten zullen dus € 7,50 hoger zijn.
  2. De rijinstructeur moet zelf in de gaten houden dat het juiste screeningsprofiel wordt aangevraagd. Een VOG met een afwijkend screeningsprofiel wordt niet in behandeling genomen.

Voor rijinstructeurs zal naar verwachting hetzelfde screeningsprofiel worden gehanteerd als voor examinatoren van het CBR:

  • 01 Informatie: (11) Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.
  • 02 Geld: (21) Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan.
  • 04 Diensten: (41) Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.).
  • 06 Proces: (61) Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen en (63) (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.
  • 08 Personen: (84) Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.
    Dat betekent dat Justis op basis van dit screeningsprofiel nagaat of de betrokkene op één van die aspecten is veroordeeld. Zo niet, dan wordt een VOG afgegeven.