Werkwijze VOG

22 december 2017

Het nieuwsbericht over de toekomstige verplichting voor rijinstructeurs om een VOG te overleggen, leidde van verschillende kanten tot vragen. In dit bericht de stand van zaken.

Het is belangrijk om te bedenken dat de VOG pas verplicht wordt met de wijziging van de WRM. De exacte datum is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk niet eerder dan 1 januari 2019 zijn. Tot die datum is een VOG nog niet verplicht.

 

meer lezen ……

Wijziging eisen aan de leerling bij de stagebeoordeling voor de categorie A

22 december 2017

In de laatste vergadering van de CEC WRM is het onderwerp ‘eisen aan de leerling bij de stagebeoordeling voor de categorie A’ besproken. De reden hiervoor is het volgende: het is op dit moment mogelijk dat de leerling voldoet aan de eis dat de leerling geen rijbewijs mag bezitten van de categorie waarvoor het examen door de deelnemer wordt afgelegd, maar dat niet voldaan kan worden aan de eis van een nieuw aan te leren lesonderdeel. Dit is geen wenselijke situatie, de examenles moet de lespraktijk immers zoveel mogelijk benaderen.

 

Meer lezen……