Herintrederstraject

 

Is uw bevoegdheidspas (WRM-certificaat) korter dan vijf jaar verlopen omdat u vóór de verloopdatum niet uw verplichte WRM-bijscholingen heeft gevolgd of gehaald en/of geen VOG heeft aangeleverd?
U kunt dan uw WRM-bevoegdheid terugkrijgen als u slaagt voor de WRM-examens voor herintreders (het herintrederstraject).

Voor de verschillende WRM-certificaten is dit herintrederstraject anders.

Welk niet meer geldig WRM-certificaat heeft u nu? Het traject voor herintreders is dan:
Certificaat B WRM-examens B fase 1, fase 2 en fase 3 (20 uur actieve stage en daarna een stagebeoordeling)
Certificaat B en één of meer van de certificaten A, C, D, E achter B of E achter C/D, T Het herintrederstraject B (zie hierboven)
Alléén certificaat A WRM-examen A fase 1, WRM-examen B fase 2 en WRM-examen A fase 3 (10 uur actieve stage en daarna een stagebeoordeling)
Alléén certificaat T WRM-examen T fase 1, fase 2 en fase 3 (8 uur actieve stage op een oefenterrein + 5 uur actieve stage op de openbare weg en daarna een stagebeoordeling)

bron: https://www.ibki.nl/rijinstructie/rijinstructeur-blijven/herintrederstraject/

 

 HERINTREDERSTRAJECT CATEGORIE B

Fase 1a (Theoretisch gedeelte vakinhoudelijk)

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)
 • Wegenverkeerswet
 • Rijprocedure B
 • Veiligheid
 • Milieu
 • Theorie van de verkeerstaak
 • Verkeersinzicht

Examen: 60 meerkeuzevragen per computer

 

Fase 1b ( Praktijkrit)

 • Rijlessen om op demonstratieniveau te kunnen autorijden
 • Bijzondere verrichtingen
 • Verwoorden van taakprocessen

Examen: Rijproef van 75 minuten

Fase 2a ( lesvoorbereiding)

 • Plannen en organiseren
 • Uitwerking van rijlessen

Examen: 60 meerkeuzevragen per computer

 

Fase 2b

( lesuitvoering en evaluatie)

 • Instructie geven
 • Coaching

Examen: 60 meerkeuzevragen per computer

Fase 3: 20 uur stage

 • Praktische lessen om rijles te kunnen geven
 • 20 uur stage ( ipv 40 uur reguliere opleiding)
 • Takenboek

Een stageplaats is bij SAN verkeersopleidingen gegarandeerd!!!