Mensen die in het verleden als rijinstructeur hebben gewerkt en weer als rijinstructeur willen gaan werken komen in sommige gevallen in aanmerking voor het herintreders traject.

Wie komt er in aanmerking voor het herintreders traject:

– Instructeurs van wie het WRM certificaat niet langer dan 5 jaar is verlopen.

 Herintrederstraject rijinstructeur cat. B

Opzet herintrederstraject

Voor het herintrederstraject categorie B hoef je alleen voor Fase I en Fase II examens af te leggen.

Voor Fase III(stage beoordeling) krijg je vrijstelling. Hieronder kun je exact zien welke examens je moet doen.

Fase 1 Competente verkeersdeelname

  • 1.A Theorie van de rijtaak (theorietoets)
  • 1.B Voertuig- en verkeersbeheersing (praktijktoets)

Fase 2 Didactische voorwaarden

  • 2.A Didactiek en lesvoorbereiding (theorietoets)
  • 2.B Lesuitvoering en lesevaluatie (theorietoets)

Vul hier  het contact formulier  in voor  een persoonlijk informatie gesprek en prijs opgaven of bel : 020-66333773 of 020-  69 22 223