Educatief traject (in verlenging 6 maanden)

Met ingang van 1 april 2020 krijgt u een verlenging van de WRM-bevoegdheid met 6 maanden, als u:

  • vóór de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheidspas voor de derde praktijkbegeleiding (de tweede herkansing) een onvoldoende resultaat haalt, en ook
  • vóór de verloopdatum alle 6 unieke dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd (waarvan één over wet- en regelgeving als u op 1 april 2020 nog niet alle 6 unieke dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd) én
  • vóór de verloopdatum een originele geldige VOG bij IBKI hebt aangeleverd.

Alleen als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, verlengt IBKI de geldigheid van uw WRM-bevoegdheid met 6 maanden. Deze 6 maanden verlenging sluit aan op de verloopdatum van uw geldende WRM-bevoegdheidspas.

In de 6 maanden verlenging volgt een zogenaamd educatief traject, gevolgd door een praktijkbegeleiding bij IBKI.


Rijinstructeurs die niet op tijd hun VOG hebben ingeleverd of niet alle bijscholingen hebben gevolgd moeten het herintrederstraject met goed gevolg afleggen om weer rijles te mogen geven.

De inhoud van het educatief traject
Het educatief traject bestaat uit praktische- en theoretische bijscholingslessen. Tijdens het educatief traject volg je 6 dagdelen, oftewel 3 dagen, op maat gemaakte bijscholing.

Bij deze lessen geldt een aanwezigheidsplicht. Net als bij de theoretische bijscholing kan IBKI controleren of je aanwezig bent.

Aan de hand van het uitslagformulieren  van je praktijkbegeleidingen  stellen wij een op maat gemaakt lesprogramma samen. Dit lesprogramma bestaat in ieder geval uit:
– Een intake gesprek
– Minimaal twee door jou verzorgde rijlessen aan een echte leerling
– Een eindgesprek

Wij maken  een verslag  van het intakegesprek en het eindgesprek, ondertekend door uzelf en ons. ( verplichting van IBKI )

Na de 6 dagdelen bijlessen sturen wij het verslag naar IBKI. Als dat verslag bij IBKI geregistreerd is, kunt u de verplichte praktijkbegeleiding aanvragen.

Prijs: wordt nader bepaald